Photo courtesy Scott's Seafood - Sacramento Real Estate